Banner
Services
Følgetjenester til lege/behandling/tannlege

Vi kan tilby følgetjenester og tillitsfulle bistand tjenester, vi er fleksible og tilpasser oss dine/deres ønsker og behov.
Vi kommer og henter deg/dere hjemme og blir med hele veien. Til lege-fysioterapi-sykehus –div. Teater-opera-kino-kaffe-frisør.

Vi henter deg hjemme og kjører deg så du rekker din avtale og står klare for å ta deg med hjem når du er ferdig.