Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i SVEMO AS, Sven-Arvid Østlid, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkaplser med mindre annet er spesifisert.
 
Hva er det rettslige grunnlaget?
Vi samler inn den persondataen som du sender til oss for å kunne ta kontakt med forbruker for å svare på henvendelser.

For å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig.

 

Hvilke personopplysninger behandles?
Vi samler kun inn de opplysningene du selv velger å dele med oss i forhold til forespørsler og henvendelser.

 

Denne nettsiden bruker kontaktskjema - og samler inn data via denne.

Nettstedet samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

 

Hvor hentes opplysningene fra?
Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

 

Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden / se vår cookiesinformasjon

 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.


Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Alt av personopplysniger slettes når kundeforhold opphører. Alt av personopplysniger som kan knyttes til deg makuleres. Når kundeforholdet opphører.

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har rett til innsyn i personopplysningene SVEMO AS behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. SVEMO AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

 

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine;
kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til SVEMO AS.

 

Dersom du mener at SVEMO AS behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Hvordan sikres opplysningene?
Ved evnt sikkerhetsbrudd eller feilbehandling tar vi kontakt med vår leverandør av tjenesten, DCode Websolutions. De har egne rutiner for dette.


Kontaktinformasjon.
Kontakt oss på: svemo@online.no eller telefon 91108454

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon